Stresscoaching

yoga Class

En av de viktigaste förutsättningarna för att du överhuvudtaget skall kunna utvecklas och åstadkomma några förändringar i livet är att du har en god självkänsla, det vill säga en klar uppfattning om dina möjligheter. De flesta av oss har emellertid många olika mentala blockeringar och spärrar som hindrar oss och leder till att vi bara blir skuggor av våra «möjliga jag ».

 

En Självkänsla Coach arbetar med individuella samtal med ett coachande förhållningssätt. Det betyder att individens mål och intressen står i centrum samt att individen själv har alla svar på sina utmaningar inom sig. Självkänsla Coachen tillhandahåller verktyg och stödjer individen i att dels hitta sina svar, dels våga ta de nödvändiga stegen mot önskad förändring.

 

Självkänsla Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva – att bidra till att människor mår bättre och uppnår den förändring i sitt liv som de vill uppnå. Genom att hjälpa andra hitta drivkrafter och att definiera önskade resultat så hjälper du människor att få ut mer av sin inneboende potential.

Jag är Diplomerad stresscoach/självkänsla coach. Just nu är mitt mål att bli certifierad. Jag erbjuder dig nu coachning till elevpris, endast 200 kr/h. Välkommen med din bokning. 

Vill du arbeta med dig själv? Förändra dina invanda beteenden och tankar som leder till stress och oro? Bli mer lugn och avslappnad? 

I dagens samhälle är det svårt att skapa sig en god självkänsla, då vi tror att vår självkänsla ofta skapas genom det materiella, vad vi har för saker, samt var vi bor och vad vi har för yrke. Det innebär att vi har bara en påklistrad självkänsla utan att känna efter vilken vi är under fasaden, då det är enklare att bara följa med och inte gå sina egna vägar.

 

Att befinna sig i sin trygghetszon, där vet vi vem vi är, vilken status vi har, men detta är ingen riktig självkänsla.

Istället för att utvecklas till den människa vi verkligen är under skalet. Vi är egentligen inga levande människor utan marionetter som bara lever efter vad arbetet, skolan, arbetskamrater, kompisar, reklamen, grannarna, släkten samt hur all annan påverkan anser att vi ska vara. Vi har egentligen inget eget liv.

 

Varför inte gå ifrån slentrianen och skapa ett eget liv. Lev inte ditt liv bara efter omgivningen krav och skapade standard. Om du känner att du inte är någon, genom att andra människor tycker och tänker åt dig. Då måste du börja tänka och känna efter, vad du verkligen vill göra, känna, tänka utan att vara rädd för att andra ska ogilla dig.

 

Det finns möjlighet att lägga upp ett individuellt program som passar dig. Vi arbetar med stressen/oron/ångesten genom Reiki, Qi gong, meditation, mindfulness och stresscoaching. Vi lägger upp ett program på 5 eller 10 gånger där vi ses och tar dig framåt mot dina mål. Varmt välkommen att höra av dig om du är intresserad av att få ett liv i mer balans och harmoni. 

  • Facebook
  • Instagram